TRƯỜNG TIỂU HỌC HÒA CHUNG THAM GIA HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG CẤP THÀNH PHỐ NĂM 2021

TRƯỜNG TIỂU HỌC HÒA CHUNG THAM GIA

HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG CẤP THÀNH PHỐ NĂM 2021

Trường Tiểu học Hòa Chung tham gia với 4 nội dung gồm: Bóng bàn, bóng đá, cờ vua, điền kinh. Rất vinh dự đạt các giải như sau: Giải Nhất môn bóng bàn thuộc về em Nông Hà Thảo Nguyên lóp 4A1; Giải Ba bật xa em Trần Triệu Anh lớp 5A2; Giải ba đồng đội môn Cờ vua.

Hội khỏe Phù đổng giúp cho các em phát triển toàn diện, từ thể chất tới trí tuệ. Thông minh và khỏe mạnh để có thể đáp ứng được yêu cầu và phục vụ cho sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước. Con người chính là động lực của sự phát triển xã hội, nhân tố con người tốt thì đó sẽ là nguồn lực mạnh cho sự phát triển xã hội.

Qua các kỳ Hội khỏe Phù Đổng các em sẽ được rèn luyện sức khỏe và thắt chặt tình đoàn kết. Ngoài ra, Hội khỏe Phù Đổng còn phát hiện ra được những mầm non, nhân tài cho nền thể thao của địa phương, đồng thời cũng là dịp để đánh giá, đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác giáo dục thể chất trong nhà trường.

 

 

       

 

 

Theo

 

 

Đàm Thị Tuyết Nhung