Hội nghị tổng kết năm học 2019-2020, triển klhai nhiệm vụ năm học 2020-2021 của ngành giáo dục thành phố

Ngày 25/9/2020 Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2019-2020 nhằm đánh giá kết quả đã đạt được và những hạn chế của công tác giáo dục thành phố trong năm học qua; đồng thời triển khai nhiệm vụ năm học mới 2020-2021.

Tham dự hội nghị có các đồng chí Đàm Thị Trung Thu - Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Cao Bằng đến dự và chỉ đạo hội nghị, các đồng chí đại biểu lãnh đạo văn phòng Sở, Hội Khuyến học thành phố, UBND phường Hợp Giang cùng toàn thể các đơn vị trường học trên địa bàn thành phố.

Năm học 2019-2020 là năm học có nhiều biến động, khó khăn do dịch bệnh Covid-19 gây ra ảnh hưởng lớn giáo dục và đào tạo thành phố, tác động lớn đến tài chính của các cơ sở giáo dục mầm non do không có kinh phí chi trả lương cho người lao động hưởng lương từ nguồn học phí, tác động tới việc làm của giáo viên, nhân viên các cơ sở giáo dục mầm non công lập và tư thục, tác động tới tư tưởng, tâm lý của đội ngũ nhà giáo, học sinh và phụ huynh. Tuy nhiên toàn ngành đã nỗ lực cố gắng trong việc ứng phó với những thay đổi và hoàn thành tốt các nhiệm vụ và giải pháp đã đề ra trong năm học.

Theo báo cáo đánh giá của phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố, năm học 2019-2020 ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố đã quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị khóa XII, Chỉ thị 27/CT-TTg của Thủ tướng chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện nội dung chuyên đề hàng năm với thực hiện phong trào thi đua "Dạy tốt, học tốt", "Đổi mới, sáng tạo trong dạy học", các hoạt động giáo dục trong nhà trường. Tăng cường nền nếp kỷ cương, trách nhiệm trong các cơ sở giáo dục, tích cực thực hiện xây dựng trường, lớp xanh, sạch đẹp, an toàn và "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực". Tham mưu và thực hiện có hiệu quả việc đổi mới chương trình giáo dục phổ thông, chủ động tổ chức các lớp tập huấn để bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên trong việc thực hiện chương trình, sách giáo khoa phổ thông mới. Chuẩn bị tốt các điều kiện để triển khai thực hiện chương trình, sách giáo khoa phổ thông mới từ năm học 2020-2021 đối với lớp 1. Triển khai thực hiện đầy đủ và kịp thời các chế độ, chính sách ưu đãi đối với học sinh diện chính sách xã hội, học sinh dân tộc thiểu số, đảm bảo quyền lợi chính đáng cho học sinh.

Lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại Hội nghị

Mạng lưới trường lớp luôn ổn định, bảo đảm mỗi xã, phường đều có trường mầm non, tiểu học đáp ứng được nhu cầu của nhân dân trên địa bàn. Trong năm học 2019-2020 đã xây mới 04 lớp học, nhà hiệu bộ và phòng chức năng cho trường mầm non Đề Thám, 06 lớp học cho trường tiểu học Tân Giang, khu nhà hiệu bộ trường tiểu học Vĩnh Quang và trường THCS Thị Xuân, nhà hiệu bộ và phòng chức năng cho trường mầm non Chu Trinh, mầm non Hòa Chung và tiểu học Thị Xuân. Cải tạo, sửa chữa khu nhà hiệu bộ trường THCS Hòa Chung, xây mới nhà vệ sinh trường THCS Hợp Giang theo mô hình nhà vệ sinh thân thiện đồng thời cải tạo, sửa chữa một số hạng mục công trình đã xuống cấp tại một số đơn vị. Lên kế hoạch và thực hiện tu sửa, mua sắm, bổ sung trang thiết bị dạy học, đồ dùng, đồ chơi, cung ứng đủ sách giáo khoa và tật tư tiêu hao, bảo đảm phục vụ dạy học theo quy định. Nâng cao chất lượng, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp, xây dựng kế hoạch biên chế hàng năm của Phòng giáo dục và các đơn vị trường học trực thuộc, phân bổ số lượng người làm việc theo vị trí việc làm tới các đơn vị trường học. Trong năm 2019-2020 trình chủ tịch UBND thành phố bổ nhiệm, bộ nhiệm lại 20 cán bộ quản lý, giáo viên, thực hiện tốt chế độ chính sách đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên và người lao động. Nâng cao trình độ đội ngũ giáo viên thông qua các kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng chính trị. Chỉ đạo các đơn vị nghiêm túc, thường xuyên tổ chức bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ thông qua các hoạt động chuyên môn tổ, các kỳ hội giảng, giao lưu chuyên đề...Giáo dục chuyên môn được chú trọng và nghiêm túc thực hiện, có thể nhận thấy 100% các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn thực hiện tốt công tác nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ, đảm bảo an toàn, không có dịch bệnh ngộ độc xảy ra, không có bạo lực học đường, giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân, thể thấp còi, đảm bảo phòng học theo quy định, nhà vệ sinh phù hợp với trẻ. Đối với các trường tiểu học, tỷ lệ huy động trẻ đạt 99.9% trẻ 11 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học đạt 98.7%, học sinh hoàn thành chương trình lớp học đạt 99.5%. Giáo dục THCS 100% giáo viên dạy học theo định hướng năng lực học sinh, có lồng ghép tích hợp các nội dung theo chỉ đạo của Bộ giáo dục và đào tạo, thực hiện nghiêm túc việc đổi mới kiểm tra đánh giá, xây dựng và áp dụng ma trận đề kiểm tra, xây dựng nguồn học liệu mở, thực hiện hiệu quả đổi mới kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh.

Bên cạnh đó, Phòng giáo dục thành phố đã chỉ đạo các trường nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong dạy, học và quản lý giáo dục đáp ứng nhu cầu đổi mới giáo dục. 100% các trường đều có kết nối Internet, có email của đơn vị, việc gửi báo cáo thông tin, số liệu được liên tục, chính xác, hoàn thành công việc đúng thời gian, tiến độ. 95% giáo viên 3 cấp học đã ứng dụng CNTT trong soạn giảng có hiệu quả, nhiều tiết dạy học theo chuyên đề được đầu tư và có chất lượng. Ứng dụng CNTT trong công tác quản lý và dạy học đã và đang được thực hiện trên nhiều lĩnh vực của ngành như phần mềm phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, phần mềm cơ sở dữ liệu ngành, kế toán ... hệ thống văn bản gửi và nhận giữa Sở giáo dục và các đơn vị đều thông qua email với tên miền của Bộ và qua hệ thống quản lý văn bản Ioffice.

Năm học này ngành giáo dục đã giao quyền tự chủ, quản lý tài chính cho 35/35 trường học đạt tỷ lệ 100% và chỉ đạo các trường thực hiện báo cáo tài chính theo luật ngân sách nhà nước, luật kế toán và các báo cáo nghiêm túc, đúng quy định, không để xảy ra lạm thu, làm thất thoát tài sản, kinh phí nhà nước trong các cơ sở giáo dục. Việc triển khai xã hội hóa huy động các nguồn lực xã hội để phục vụ sự nghiệp giáo dục được các đơn vị lập kế hoạch kêu gọi các tổ chức xã hội, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, phụ huynh học sinh ủng hội với số tiền 1.5 tỷ đồng.

Lãnh đạo Sở giáo dục và Đào tạo phát biểu tại Hội nghị

Tuy nhiên, ngoài những kết quả và thành tích đạt được trong năm 2019-2020 ngành giáo dục vẫn còn những khó khăn, vướng mắc như số trẻ/lớp ở một số trường vượt so với quy định, có nhiều giáo viên hợp đồng, tuổi đời và tuổi nghề còn trẻ, kinh nghiệm giảng dạy ít, năng lực chuyên môn còn hạn chế, thiết bị giáo dục ở các trường mầm non chỉ ở mức tối thiểu nên phần nào ảnh hưởng đến chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ. Đối với trường tiểu học, việc nâng cao chất lượng dạy ngoại ngữ gặp nhiều khó khăn vì đa số các trường chưa có phòng học ngoại ngữ theo chuẩn, tài liệu tham khảo chưa đa dạng, một số giáo viên dạy ngoại ngữ chưa linh hoạt và sáng tạo chú trọng nhiều về dạy kiến thức và ngữ pháp chưa chú trọng dạy học sinh kỹ năng giao tiếp. Việc xây dựng bài học theo hướng "nghiên cứu bài học" và "dạy học theo chủ đề" tại các trường THCS gặp khó khăn trong việc trao đổi, hợp tác do đa phần các trường có số lượng giáo viên ít, đặc biệt có những bộ môn chỉ có một giáo viên giảng dạy. Ngoài những khó khăn ở trên còn có một bộ phận giáo viên tiếp thu cái mới còn chậm, chưa mạnh dạn đổi mới, rập khuôn máy móc, ít sáng tạo, việc tự học, tự bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực chuyên môn hiệu quả chưa cao do đó không phát huy được tính tích cực của học sinh trong các hoạt động.

Để tiếp tục phát huy những mặt đã đạt được và khắc phục những hạn chế còn tồn tại, Phòng giáo dục thành phố đã đặt ra những mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể trong năm học mới 2020-2021 cụ thể: Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, đưa các cuộc vận động và phong trào thi đua của ngành đi vào chiều sâu, hưởng ứng việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", phong trào "Đổi mới sáng tạo trong dạy và học", "Dạy tốt, học tốt, quản lý tốt" góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo, triển khai đúng tiến độ thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới, tích cực đổi mới phương pháp và hình thức dạy học, phát huy tinh thần tích cực và khả năng sáng tạo của học sinh các cấp học. Thúc đẩy giao lưu, hợp tác chuyên môn giữa các đơn vị giáo dục trong và ngoài địa bàn nhằm chia sẻ thông tin và kinh nghiệm trong lĩnh vực công tác. Cải cách thủ tục hành chính về giáo dục và đào tạo, tăng cường tính công khai, minh bạch, nâng cao trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ của cán bộ quản lý giáo dục...

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Cao Bằng tặng Cờ thi đua cho 03 đơn vị

Ghi nhận những nỗ lực, cố gắng trong năm học qua của ngành giáo dục thành phố, UBND tỉnh đã tặng danh hiệu "Tập thể lao động tiên tiến" cho 31 đơn vị, " Tập thể lao động xuất sắc" cho 11 đơn vị, UBND tỉnh tặng Cờ thi đua cho 03 đơn vị, bằng khen cho 04 đơn vị. Ngoài ra UBND thành phố tặng danh hiệu "Lao động tiên tiến", "Chiến sỹ thi đua cơ sở" cho những cá nhân có thành thích xuất sắc trong năm học.