Chương trình "Đông ấm yêu thương" - Liên trường TH Hợp Giang-Đề Thám-Hòa Chung, Tp Cao Bằng

Chương trình "Đông ấm yêu thương" - Liên trường TH Hợp Giang-Đề Thám-Hòa Chung, Tp Cao Bằng

Ngày 22 tháng 01 năm 2021 liên trường Tiểu học Đề Thám-Hợp Giang- Hòa Chung thành phố Cao Bằng tổ chức chương trình “Đông ấm cho em” tại xã Hưng Đạo, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng. Tới dự chương trình có đồng chí Tào Văn Lương – Phó Chủ tích Ủy ban nhân dân xã Hưng Đạo; Đồng chí Phạm Đình Tùng – ...