Trường Tiểu học Hòa Chung thuộc phường Hòa Chung, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng, được xâydựng từ năm 1965 và bắt đầu thành lập từ năm học 1994 - 1995, tách ra từ trườngPTCS Hòa Chung. Trường Tiểu học Hòa Chung là trường thứ hai của Thành phố Cao Bằngđược công nhận Trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia mức độ I