Cơ sở vật chất:: Trường có 13 phòng học kiên cố, đảm bảo cho công tác dạy và học antoàn. Lớp học đúng quy cách theo tiêu chuẩn của trường chuẩn Quốc Gia; Trườngcó đủ các phòng chức năng phục vụ tốt cho công tác giảng dạy và học tập; Có đầyđủ trang thiết bị dạy học, lớp có bảng chống lóa, bàn ghế phù hợp với lớp học 2buổi/ ngày.